Kommuner

For kommuner er PortalX en ideell løsning!
Den er rimelig, fleksibel og gjør det veldig enkelt for redaktør å kjapt publisere informasjon der den skal vises. Kommuner som benytter løsningen i dag:

Systemet benyttes på sykehjem, skoler, legesentre og rådhus. I tillegg vil det bli installert på barnehager.

I tillegg benytter mange kommunale enheter løsningen (skoler, barnehager, kulturhus m.m.)

Det er opprettet brukerkontoer med mulighet for publisering av info til flere enheter samtidig samt lokale brukere som oppdaterer lokalt innhold. Sentral og lokal info går i en loop slik at begge deler vises på skjermene. I tillegg er det ved flere steder lagt inn lokalt værvarsel og nyhetstjeneste med siste nytt fra en nyhetsleverandør.

Eksempel på bruk av systemet:

Kort sagt: Alt informasjonsbehov kan dekkes ved å benytte løsningen, både lokalt og sentralt.

I tillegg til at løsningen sikrer kjapp distribusjon av informasjon er en av de åpenbare fordelene lav brukerterskel. Behersker man PowerPoint kan man vedlikeholde all skjerminfo!

 

eks kommuner01

Den visuelle oversikten man ser
fra portalen.

 

 

 

Fra innholdsportalen ser man alle skjermer som er satt opp. Skjermer er markert med blå farge.

Man legger selv enkelt til nye lokasjoner eller skjermer fra portalen.

Dersom det er aktuelt å rulle ut systemet i stor skala har vi dessuten egne prisgunstige storbrukeravtaler til kommunene.