WEBPRO AS

HVORFOR GJØRE DET VANSKELIG?

Du er her: Home Produkter Digital Kalender

Digital Kalender


ill kalenderDigital kalender er et spennende produkt der bruker får en kalender på sin skrivebordsbakgrunn. Bruker kan selv legge inn egne alarmer, alarmlyder, notater, oppgaver etc.

Online funksjonalitet gjør at man kan "pushe" informasjon til brukerne. Denne informasjonen kan hentes fra intranett, internett, databaser o.l.

 

 

 

 

Bakgrunnsbilder følger med kalenderen. Bildene blir i tillegg installert som en skjermsparer.

Funksjonalitet i kalenderen:

kvadrat Online (dynamisk) oppdatering av innhold
Informasjon distribueres til brukere fra en sentral server. Fra server kan man distribuere flere typer dynamisk innhold, som f.eks. oppdatering av begivenheter. Disse markeres med annen farge og/eller ikon. I tillegg kan begivenhetene linkes til en spesifikk webside.
Nyheter i egne nyhetsbokser oppdateres hver halvtime. Innhold kan hentes eksempelvis fra en webside

kvadrat Notater, alarmer og oppgaver
Bruker kan selv legge inn egne alarmer, notater og oppgaver. Kalenderen skiller mellom de forskjellige brukerne som logger seg på datamaskinen slik at bruker A's private innslag ikke er synlige for bruker B og motsatt.
 

kvadrat MS Outlook integrasjon
Kalenderen har to-veis integrasjon med Microsoft Outlook. Dette betyr at alle avtaler registrerert i Outlook også vil vises i kalenderen og motsatt.
 

kvadrat Bakgrunnsbilder og skjermsparer
Kalenderen leveres med flotte bakgrunnsbilder som endres hver dag. Bildene installeres også som skjermsparere. Distributør kan laste opp nye bilder og definere dato disse skal installeres hos brukerne.

Nedenfor er et eksempel på hvordan en kalender fungerer, i dette tilfellet Liverpool FCSCSB:

ill lfckal 

Administrator av kalenderen logger seg på en innholdsportal med brukernavn og passord, hvor man kan legge inn nye bakgrunnsbilder, oppdatere events i kalender, nye klikkbare ikoner på skrivebordet etc.

eks kal lfc01         eks kal lfc02  eks kal lfc03